ทำเนียบผู้บริหาร

 

 Dr Prapas resize

       นายประภาส  เนรมิตมานสุข             

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออก

(พ.ศ. 2536-2543)

 

 

 

Dr Somboon resize

                   นางสมบูรณ์  สุธีรัตน์                     

           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออก             

  (พ.ศ. 2543-2548)

 

 

 

Dr Somchuan resize

            นายสมชวน  รัตนมังคลานนท์             

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก       

 (พ.ศ. 2548- 18 มีนาคม 2557)

 

 

 

Dr Lerdchai resize

                นายเลิศชัย  จินตพิทักษ์สกุล             

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก     

  ( 1 เมษายน 2557- 4  ธันวาคม 2563)

 

 

DrSompong

นายสมพงษ์  จันทะหาร

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

 ( 1 กุมภาพันธ์ 2564- ปัจจุบัน)