วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบ 76 ปี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ประเภทหน่วยงานภูมิภาค พื้นที่เขต 2 จากนายสัตวแพทย์จิระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

5sAward2018 2

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร" เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อนึ่ง หากมีการนำภาพยนตร์สั้นดังกล่าวไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ต้องลิงค์ผ่านเว็บไซต์ของยูทูป (YouTube) คณะผู้จัดทำขอความกรุณานำที่อยู่ของข้อมูล (URL) https://www.youtube.com/watch?v=J1VIyAUtxMM ไปทำการเผยแพร่ เพื่อจะได้ทำการจัดเก็บสถิติการเข้ารับชมต่อไป หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/0B-lhTgyFTZ8heF8tbTVWdTNhTzA/view อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/news-general/2438-r1060