ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๒ รายการ ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EB๒/๒๕๖๔) วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๒ รายการ ดัวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EB๑/๒๕๖๔) วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คลิ๊กที่ลิงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กที่ลิงค์