วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบ 76 ปี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ประเภทหน่วยงานภูมิภาค พื้นที่เขต 2 จากนายสัตวแพทย์จิระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

5sAward2018 2