ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออก สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์  ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 

info1

 

info2