ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละอียดคลิ้กที่ลิงค์